Category:
Author: Julie
Date: 1 februari, 2022

Welke nieuwe maatregelen hebben een mogelijke impact op je (ver)bouwbudget?

Een nieuw jaar, nieuwe maatregelen. Elk jaar worden de maatregelen aangepast dus het is zeker interessant om elk jaar opnieuw te bekijken welke maatregelen je geld kunnen besparen. We spreken hier al gauw, alles bij elkaar geteld, over een paar duizend euro. Zeker de moeite om te lezen dus!
bouwen binnen budget nieuwe energiebesparende maatregelen 2022

VERLAGING VAN DE REGISTRATIERECHTEN IN VLAANDEREN

Wie een eerste woning aankoopt zal, vanaf 2022, 3% registratierechten betalen in plaats van 6%. Spreken we van een tweede of volgende woning, dan stijgen de registratierechten van 10% naar 12% in 2022.

Op de aankoopprijs van de woning betaal je dus in principe 3% registratierechten, maar zo eenvoudig is het niet. Soms kan er afgeweken worden van dit principe in je eigen voordeel, belangrijk dus om de berekening even te maken (of je kan het ook door je notaris laten berekenen).

Koop je effectief je eerste woning en kocht je nooit eerder een woning, dan betaal je zoals hierboven vermeld 3% registratierechten. In andere gevallen kan het interessant zijn om gebruik te maken van de meeneembaarheid.

Meeneembaarheid?
Indien je eerder een woning aankocht, betaalde je daar in het verleden al registratierechten voor. Bij meeneembaarheid trek je het bedrag dat je eerder betaalde in mindering van de huidige registratierechten met een maximum van € 13.000.

Er kan nog gebruik gemaakt worden van de meeneembaarheid van registratierechten tot en met 2023, daarna zal deze maatregel verdwijnen. Zoals eerder gezegd, is het in sommige gevallen voordelig, in andere dan weer niet. Een juiste vergelijking is hier dus zeker belangrijk.

Een voorbeeld brengt verduidelijking:
Aankoop eerste woning in 2016 voor € 300.000 -> 10% registratierechten betaald = € 30.000
Aankoop nieuwe woning in 2022 voor € 350.000 -> 3% registratierechten te betalen = € 10.500
Opgelet! De eerste woning moet verkocht worden om recht te hebben op het tarief van 3%.


Wens je gebruik te maken van de meeneembaarheid, dan kan dat enkel als je registratierechten betaald aan het verhoogd en oude tarief van 6%. Echter kan dit in bepaalde gevallen wel voordelig zijn gezien je de eerder betaalde registratierechten in mindering kan brengen tot een maximum van € 13.000.

Als we terug gaan naar het voorbeeld, dan zouden we met de meeneembaarheid 6% registratierechten moeten betalen, wat € 21.000 is. Echter met het in mindering brengen van € 13.000 (maximum meeneembaarheid), brengt ons dat op een te betalen bedrag van € 8.000, wat dus voordeliger is dan de registratierechten aan 3%, nl. € 10.500.

Let op!

Kocht je de eerste woning volledig zelf en koop je nu een woning met je partner, dan wordt het maximum bedrag van de meeneembaarheid, nl. € 13.000 ook beperkt tot je aandeel in de nieuwe woning. Laat in elk geval beide berekeningen maken door je notaris om ervoor te zorgen dat je het voordeligste tarief bekomt.

KORTING OP REGISTRATIERECHTEN BIJ INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE

We hadden het er net al over dat de registratierechten dalen. Er is zelfs nog beter nieuws voor wie een ingrijpende energetische renovatie zal uitvoeren op zijn enige en eigen woning, want doe je dit binnen de 5 jaar na aankoop van de woning, dan dalen je registratierechten zelfs naar 1%.

Om in aanmerking te komen voor deze vermindering, moet er aan 3 voorwaarden voldaan zijn;
1. Minstens 75% van de buitenschil moet geïsoleerd worden;
2. De technische installaties moeten volledig vernieuwd worden (elektriciteit, verwarming, sanitair, …);
3. De medewerking van een architect is noodzakelijk en er moet een bouwaanvraag worden ingediend.

Uiteraard moeten deze ingrepen voldoen aan de huidige energienormen, of EPB-eisen. Voor verdere informatie over deze energetische renovatie, kan u terecht op https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/aard-van-de-werken/ier

VERPLICHTE SCHATTING BIJ AANKOOP WONING

Koop je in 2022 een nieuwe woning, dan zal je de waarde van deze woning moeten laten schatten op vraag van de bank, dus enkel wanneer je een lening voor deze woning nodig hebt.
Deze maatregel komt er om te voorkomen dat men een woning zou kopen boven de huidige marktwaarde. Dit zien we vaker bij online verkopen waar er soms hoge bedragen geboden worden. Let hier dus zeker mee op indien je een lening nodig hebt voor de aankoop van je woning.

Indien de schatter de woning lager schat dan wat jij er voor betaalt, dan zal de bank dit bedrag in rekening nemen voor het toestaan van een krediet. Het kan dus voor komen dat de bank jou niet het gewenste bedrag zal kunnen lenen.

TIP!

Kredieten aan 100% van de aankoopprijs zijn al even verleden tijd, zorg dus dat je altijd een reserve budget voorziet zodat je dit kan voorkomen.

EPB EISEN VOOR NIEUWBOUW EN INTRODUCTIE S-PEIL

Energienormen zijn niet meer weg te denken als we denken aan (ver)bouwen. Elk jaar worden deze strenger en zo ook voor 2022.

Het E-peil staat voor de globale energieprestatie van de woning, dus de hoeveelheid energie de woning verbruikt. Het S-peil daarentegen gaat kijken naar de energie-efficiëntie van de bouwschil. We denken daarbij aan isolatie, maar evengoed aan grote raampartijen die dan weer een negatieve invloed kunnen hebben.

Voor nieuwbouwwoningen verstrengt het S-peil van S31 naar S28. Behaal je deze eisen niet, dan kan je deze compenseren met een lager E-peil. Het maximum te behalen E-peil blijft E30.

E-PEIL BIJ RENOVATIE

Niet enkel bij nieuwbouw zijn er strengere maatregelen, ook voor renovaties is dit het geval. Ga je voor een ingrijpende energetische renovatie, dan moet je een E-peil van maximum E60 behalen in 2022 tegenover E70 in 2021.

VERBOD OP VERVANGING STOOKOLIEKETEL

verwarming vervangen stookolieketel en vervangen door alternatief warmtepomp pelletketel gasketel energiebesparend

Verwarm jij nog op stookolie en is je ketel aan vervanging toe? Helaas zal je vanaf dit jaar deze enkel nog kunnen vernieuwen indien er geen aardgas beschikbaar is.

Is aardgas wel beschikbaar, dan zal je moeten overschakelen naar een alternatief. Mogelijke alternatieven zijn bijvoorbeeld een warmtepomp of een pelletketel.

PREMIE VOOR THUISBATTERIJ DAALT

Voor het plaatsen van een thuisbatterij zal je in 2022 nog steeds een premie ontvangen, al zal deze wel lager liggen dan in 2021. De premie daalt van maximaal € 2.550 naar € 1.725.

TIP!

Heb je nog een terugdraaiende teller, dan is een thuisbatterij niet de beste optie. Laat je goed informeren over je opties en maak een kosten-batenanalyse op korte en lange termijn.

KORTING ONROERENDE VOORHEFFING BIJ NIEUWBOUW

Sinds enkele jaren kan je een korting bekomen op je onroerende voorheffing bij het behalen van een bepaald E-peil. Gezien de eisen steeds strenger worden, is dat voor 2022 niet anders.

Hierbij een overzicht van de kortingen die je kan genieten;
1. 100% korting gedurende 5 jaar bij behalen van E10
2. 50% korting gedurende 5 jaar bij behalen van E20

Let op!

Vanaf 2023 zal deze korting enkel nog van toepassing zijn bij herbouw of gedeeltelijke herbouw. De eisen voor het E-peil blijven wel dezelfde als in 2022. Het jaar van de bouwaanvraag is het jaar dat telt. Vraag je dus vanaf 2023 de korting nog aan voor een bouwaanvraag van 2022 of eerder, dan heb je nog steeds recht op deze korting op je onroerende voorheffing.

ASBESTHOUDENDE DAKEN

Er wordt een tijdelijke premie voorzien door Fluvius voor het verwijderen en vervangen van een asbesthoudend dak en de plaatsing van zonnepanelen op niet verwarmde niet-woongebouwen. Je mag hierbij denken aan een loods, een garage of stallen.

Het is belangrijk dat de premie enkel geldig is indien er op het nieuwe dak ook zonnepanelen worden geplaatst. Het bedrag van de premie bedraagt € 12/m² dakoppervlakte. Isolatienormen zijn er niet.

AANVRAGEN VAN PREMIES

De Vlaamse overheid heeft er werk van gemaakt om het aanvragen van premies zo eenvoudig mogelijk te maken. Op dit moment heb je de bestaande renovatiepremie en de premies voor energiebesparende maatregelen, deze zullen dus één premie worden, zo genoemd “Mijn VerbouwPremie”. Dit is een online loket dat beschikbaar zal zijn vanaf de 2e helft van 2022, tot dan kan u nog de bestaande premies aanvragen.

De bedragen van deze nieuwe premie liggen nog niet helemaal vast, maar zullen in lijn liggen met de huidige bedragen van de bestaande premies.

NIEUWE NETTARIEVEN

In de zomer van 2022 worden nieuwe nettarieven van toepassing waarbij je verbruikspatroon een doorslaggevende factor zal zijn. Je betaalt vanaf dan niet enkel voor de afname van elektriciteit, maar ook voor het moment waarop die stroom wordt afgenomen.

TIP!

Je kan dus stellen dat je verbruik spreiden, het net minder zal belasten en je hierdoor dus ook minder zal moeten betalen.

INVESTERINGSPREMIE ZONNEPANELEN

zonnepanelen als mogelijke maatregel om energie te besparen in 2022 1

De investeringspremie voor zonnepanelen ten bedrage van maximum € 1.500 blijft behouden in 2022.

De premie kwam er nadat de terugdraaiende teller in 2021 werd verboden en om de aankoop van zonnepanelen te blijven aanmoedigen. De premie zal waarschijnlijk nog even blijven bestaan, maar mogelijks zal deze stelselmatig verlaagd worden.

TIJDELIJKE BTW VERLAGING VOOR SLOOP- EN HEROPBOUW

Koop je een verouderde woning en beslis je om deze volledig te slopen en een nieuwe woning te bouwen, dan heb je recht op een btw tarief van 6% i.p.v. 21%. Deze maatregel is voorlopig geldig tot het einde van 2022 in heel België.

Zowel natuurlijke personen als bedrijven (projectontwikkelaars) kunnen van deze gunstige maatregel genieten. Belangrijk is wel dat de woning gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer of koper moet zijn. Daarnaast is er ook een maximum bewoonbare oppervlakte van 200m².

Kom je toch niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, dan kan je misschien wel recht hebben op de sloop- en heropbouwpremie. Belangrijk is dat beiden niet combineerbaar zijn.

Weet je niet waar te beginnen?

Zit je met vragen of heb je nood aan richting op maat van jouw specifieke project?
crossmenu
Julie Haubourdin

Julie Haubourdin

Bouwen Binnen Budget

I will be back soon

Julie Haubourdin

Zit je nog met vragen? Vraag je je af hoe iemand extra inschakelen je toch kosten zal besparen? Nood aan een klankbord? Neem contact op met ons op een van onderstaande kanalen.

chat